Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2,000 MW kapasiteli YEKA RES - 3 için ihalesi için son teklif verme tarihini 12 Ekim 2021 tarihinden 14 Aralık 2021'e öteledi. YEKA RES-3 ihalesi kapsamında yapılacak yarışmalar, 42 bağlantı bölgesini kapsıyor. Bölgeler, daha çok orta ve doğu Anadolu şehirlerini içerirken, İzmir ve Balıkesir belirlenen bölgeler arasında yer almıyor.

Yarışmalar, 45 Krş/kWh tavan fiyat üzerinden yapılacak açık eksiltme ile tamamlanacak. Belirlenen tavan fiyat, 1 Temmuz 2021 tarihinden rüzgar santrallerine uygulanacak baz YEKDEM fiyatı olan 32 Krş/kWh'ın üzerinde kalıyor. Yeni YEKDEM kapsamında, rüzgar santrallerine 5 yıl süreyle 8 Krş/kWh yerli katkı payı veriliyor.

YEKA'larda kurulacak rüzgâr türbinlerinin tamamı için şartnamenin ekinde istenen yerlilik şartları sağlanacak. Türbinlerin tamamının minimum gücü 3 MWe olacak. 

Lisans süresi 49 yıl olarak belirlenen yarışmalarda oluşacak TL bazlı fiyatlar, yarışma tarihini takip eden ikinci 3 aylık dönemin başından itibaren üçer aylık dönemlerle şartnamede belirlenen formüle göre güncellenecek. 

YEKDEM ve geçen ay yapıla mini YEKA GES ihalelerindeki fiyatlar için uygulanan formülle benzerlik gösteren yeni formüle göre eskalasyon, %26 ÜFE, %26 TÜFE ve %24 EUR ve %24% USD ağırlığı ile yapılacak. Eskale edilecek fiyatlar, herhangi bir dönemde 6 $c/kWh'ın üzerine çıkamayacak.